Veřejná podpora přijatá společností BENEŠ a LÁT a.s. z OP Zaměstnanost (Lidské zdroje a zaměstnanost)
Vzdělávání zaměstnanců a zaměstnankyň ve společnosti BENEŠ a LÁT a.s. - 
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004562

Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců s potřebami zaměstnavatele.

Díky projektu může společnost BENEŠ a LÁT a.s. realizovat firemní vzdělávání pro své zaměstnance. Na základě provedené analýzy vzdělávacích potřeb byla vedením vybrána konkrétní cílová skupina a vzdělávací kurzy, které přesně cílí na zvyšování rozvoje pracovních znalostí, dovedností a kompetencí v naší společnosti.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

 

Poskytovatel dotace: MPSV ČR, 
Název výzvy:  Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST 
Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 139, 
Počet účastníků (nebagatelní podpora): 247, 
Počet účastníků 54+: 19


Doba trvání: říjen 2017 až září 2019Slévárenská Akademie BENEŠ a LÁT
CZ.1.04/1.1.04/B3.00167.

Záměrem projektu je vytvoření Slévárenské akademie BENEŠ a LÁT a.s., prostřednictvím které si budeme zajišťovat kvalifikované a profesně zdatné pracovníky ve specifickém oboru, kterým slévárenství bezpochyby je, stejně tak jako zajištění průběžného předávání profesního know-how starších a zkušenějších pracovníků pracovníkům mladším. 

V rámci projektu podpoříme 123 našich zaměstnanců, pro které v průběhu realizace projektu zajistíme 17 různých specifických kurzů v následujících oblastech:
KA 2: Specifická školení pro operátory výroby nízkotlakého odlévání slitin hliníku
KA 3: Specifická školení pro operátory výroby gravitačního odlévání slitin hliníku
KA 4: Specifická školení pro technology a konstruktéry v oblasti nízkotlakého a gravitačního odlévání slitin hliníku
KA 5: Specifická školení pro technology, konstruktéry a operátory výroby vysokotlakého odlévání slitin zinku

Cílem projektu je nastavení kontinuálního a systematického vzdělávání v oblasti nízkotlakého, gravitačního a vysokotlakého odlévání neželezných kovů, a to zejména na zařízeních vyvinutých naší firmou. Zajištění stabilní základny vědomostí a specifického know-how. Plošné zvýšení vysoce odborných znalostí, které umožní snížení závislosti na profesním know-how několika málo jedinců.

Doba realizace projektu: leden 2014 až březen 2015Podpora odborného vzdělávání (POVEZ II)
CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053


Záměrem projektu je zvýšení kvalifikace a rozvoj zaměstnanců společnosti s cílem zvýšení konkurenceschopnosti.


Doba realizace projektu: prosinec 2015  až listopad 2020

 
Napište nám
*       *
     
 
*
 
* Hvězdičkou označené položky jsou povinné