Veřejná podpora přijatá společností BENEŠ a LÁT a.s. z OP Podnikání a inovce pro konkurenceschopnost


Elektromobilita - logistika zaměstnanců BENEŠ a LÁT a.s.
CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010643


Projekt Elektromobilita - logistika zaměstnanců BENEŠ a LÁT a.s., je zaměřen na zajištění dopravních potřeb zaměstnanců společnosti při jejich dopravě do zaměstnání i při jejich dopravě mezi jednotlivými provozovnami společnosti. Realizace projektu bude probíhat v provozovně Mimoň, okres Česká Lípa a provozovnách Poříčany, okres Kolín, Slaná u Semil, okres Semily, které spadají do státem podporovaných regionů. Předmětem projektu je pořízení elektromobilů včetně rychlonabíjecích stanic.

Doba realizace projektu: květen 2017 až květen 2019Rozšíření vývojových kapacit o středisko pro vývoj 3D tisku z kovových slitin
CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_002/0001948

Cílem projektu je rozšířit stávající podnikové vývojové středisko o pracoviště pro výzkum a inovace v oblasti aditivního designu a 3D tisku. Středisko bude vyvíjet řešení realizovaná pomocí 3D tisku kovových materiálů. Předpokládáme, že tím získáme větší konkurenceschopnost v oblasti výroby tzv. konformě chlazených forem.
Projekt předpokládá silnou provázanost s ústavy Akademie Věd ČR a silnou interdisciplinární spolupráci v rámci průmyslových podniků.

 

Hlavním cílem projektu je využití konkurenční příležitosti, která se pomocí ADM technologií nabízí ve vztahu k novým trhům (řešení, která jsou současnými technologiemi nerealizovatelná). Hlavní cíl chceme realizovat rozšířením vlastních vývojových kapacit o středisko designu a 3D tisku (středisko ADM  BENEŠ a LÁT a.s.)

Projekt bude sledovat dva směry průmyslového vývoje. 
První směr vývoje bude vývoj konformních vložek forem. V současné době se výrobou konformních vložek zabývá jen několik firem v Evropě. Většina průmyslového vývoje směřuje do vývoje konstrukce forem na plasty. Náš vývoj bude zaměřen na vývoj vložek pro vysokotlaké lití hliníku a zinku. Slibujeme si od toho zvýšení produktivity odlitků, zmenšení hmotnosti odlitků a v konečném důsledku i nová technická řešení, která dnes tušíme, ale neumíme je modelovat. Tyto kroky posunou naši konkurenceschopnost a od middle-tech do high-tech průmyslu. 
Druhým směrem vývoje budou hybridní materiály.  Jsou to takové materiály, které jsou složeny ze dvou a více slitin, které jsou v normálním procesu odlévání nepřípustné.

Součástí projektu je i pořízení majetku pro vybavení laboratoře o schopnosti
- provedení počítačové tomografie metodou RTG/CT scannování a následné analýzy vnitřní struktury 3D datových obrazů skutečných objektů za využití 3D CT/RTG scanneru GE X Cube
- materiálové analýzy (chemické složení) za pomoci spektrometru s možností rozboru slitin materiálů na bázi Al, či Ti - Tasman Q4
- simulace materiálových vlastností za pomoci SW MAGMA.
Tato podpůrná pracoviště jsou doplněna o schopnost testování materiálů a tvorbu vzorků za pomoci 3D tisku z kovových prášků na zařízení EOS M290, které umožňuje zpracovávat široké spektrum materiálů od prášků na bázi Al, Fe, Cu až po Ti.
Detailní informace o majetku pořízeném v rámci tohoto projektu jsou na vyžádání k dispozici u ekonoma společnosti.

Doba realizace projektu: srpen 2015 až červen 2018
 

Napište nám
*       *
     
 
*
 
* Hvězdičkou označené položky jsou povinné