Historie

Příběh se začal psát už před 2. světovou válkou…

 
Josef Beneš již v roce 1934 založil slévárnu, která se čtyři roky na to přestěhovala z pražských Holešovic do svého dnešního sídla v Průhonicích. 
 
Během 2. světové války v době totálního nasazení sloužila slévárna jako útočiště pro vesničany. Josef Beneš padl před koncem války jako velitel obrany jižní části Prahy na barikádách pražského povstání.


Věrni moderním technologiím za jakéhokoli režimu…

 
Anděla Benešová řídila slévárnu po smrti svého manžela až do nástupu pana Josefa Láta. Pod jeho taktovkou se s z malé provozovny stal moderní výrobní závod. Josef Lát byl uznávaným slévárenským odborníkem a zejména jeho zásluhou podnik udržel krok s nejmodernějšími technologiemi i během komunistické éry, kdy byl podnik znárodněn.
 
Slévárny se dostaly v roce 1992 zpět do rukou rodiny Benešů a Látů. V rámci privatizace ji převzala paní Anděla Benešová Látová a její synové Petr Beneš, Ing. Josef Lát a Vladimír Lát. Kapitál společnosti se postupně zvýšil z počátečních 105k Kč (€3,500) na dnešních 35M (€1,2 Mio).

 
       
 


 

Dnes vedeme podnik tak, aby na nás naši dědové mohli být pyšní...

 
Na podzim roku 2007 náhle zemřel Ing. Josf Lát starší. Jeho nadšení pro obor a hluboký lidský odkaz ale dál pokračuje v jeho synech Josefovi a Janovi Látových, kteří s hrdostí už jako třetí generace pokračují v rodinné tradici.

 
Pod tlakem globální konkurence podnik zvyšuje svou výrobní kapacitu:
  • 2005 slévárna Zn se stěhuje do nové haly
  • 2005 akvizice zavedené lisovny plastů VISTA
  • 2009 vystavění nové slévárny Al v Poříčanech
  • 2011 rekonstrukce slévárny Zn ve Slaném u Semil
  • 2013 akvizice českého výrobce vysokotlakých odlitků TTS Polak
  • 2014 koupen celý arelál obklopující naši slévárnu v Mimoni
  • 2014 koupě vstřikolisu o síle 500t do lisovny plastů v Sutici
  • 2015 výstavba portálového jeřábu ve vstřikolisovně plastu
  • 2015 zahájen provoz obrobny v závodě v Poříčanech
  • 2015 zprovoznění nové administrativní budovy v Poříčanech
 
Dnes je většina produkce sléváren BENEŠ a LÁT dodávána zákazníkům do ostatních zemí Evropy. Někteří zákazníci se díky této své první spolupráci s českým dodavatelem rozhodli po dobré zkušenosti přemístit svá výrobní a vývojová pracoviště do ČR. 


 
Napište nám
*       *
     
 
*
 
* Hvězdičkou označené položky jsou povinné